Hemija

Za FTN, PMF i sve tehnološke fakultete kao i više škole.

Opšta hemija

Tehnološki, FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Analitička hemija

Tehnološki, FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Fizička hemija

Tehnološki, FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Hemija zaštite životne sredine

Tehnološki, FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Tehnološke operacije 1 i 2

Tehnološki, FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Neorganska hemija

Tehnološki, FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Organska hemija

Tehnološki, FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Hemija prirodnih proizvoda

Tehnološki, FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Biohemija

Tehnološki, FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.