Ostalo

Za FTN, PMF i sve tehničke fakultete kao i više škole.

Fizika 1

FTN, PMF Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Fizika 2

FTN, PMF Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.