Najperspektivnija oblast nauke!

Časovi programiranja za FTN, PMF i sve tehničke fakultete kao i više škole.

Uvod u programiranje 1 i 2

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Asembler

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Programski jezik C++

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Windows Presentation Foundation (WPF)

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Programski prevodioci (Flex i Bison)

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

PHP

PHP na svim nivoima (pocetnicki, srednji, napredni) i frameworkovi.

MATLAB

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Java

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

AutoCAD

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Adobe Illustrator

FTN, PMF and all other faculties and high schools worldwide.

Metode optimizacije

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Sistemi automatskog upravljanja

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Logičko projektovanje računarskih sistema 2 (LPRS 2)

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Structured Query Language (SQL)

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Konkurentno programiranje

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Osnovi informacionog sistema i softverskog inžinjerstva

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Algoritmi

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Programski jezik C

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Programski jezik C#

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Windows Communication Foundation (WCF)

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Operativni sistemi

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Python

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Octava

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Nansi

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Open GL

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Sketch Pro

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Modelovanje i simulacija sistema

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Excel (osnovni i napredni)

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Logičko projektovanje računarskih sistema 1 (LPRS 1)

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Baze podataka

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Struktuirano programiranje

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Objektno orijentisano programiranje

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.

Izrada projekata na svim platformama i svim nivoima

FTN, PMF, Niš, Beograd, Kragujevac i svi ostali fakulteti i više škole.